1. Plans
  2. Registration
  3. Confirmation
  4. Thank You
 
Cửa hàng trực tuyến
Số lượng Sản phẩm
Hỗ trợ 24/7
Tài khoản nhân viên
Hỗ trợ đăng tin
Mã giảm giá
Tên miền riêng
Chứng chỉ SSL
Phí giao dịch
 
Classic Business
3.000.000 
One time payment
Áp dụng thanh toán 6 tháng/lần. Chiết khấu 10% khi thanh toán 6 tháng. Chiết khấu 15% khi thanh toán 12 tháng.
 
Cửa hàng trực tuyến
Số lượng Sản phẩm
Hỗ trợ 24/7
Tài khoản nhân viên
Hỗ trợ đăng tin
Mã giảm giá
Tên miền riêng
Chứng chỉ SSL
Phí giao dịch
 
Classic Business
3.000.000 
One time payment
Áp dụng thanh toán 6 tháng/lần. Chiết khấu 10% khi thanh toán 6 tháng. Chiết khấu 15% khi thanh toán 12 tháng.
Không giới hạn
2
2
1
Standard Business
12.000.000 
One time payment
Áp dụng thanh toán 6 tháng/lần. Chiết khấu 10% khi thanh toán 6 tháng. Chiết khấu 15% khi thanh toán 12 tháng.
 
Cửa hàng trực tuyến
Số lượng Sản phẩm
Hỗ trợ 24/7
Tài khoản nhân viên
Hỗ trợ đăng tin
Mã giảm giá
Tên miền riêng
Chứng chỉ SSL
Phí giao dịch
 
Standard Business
12.000.000 
One time payment
Áp dụng thanh toán 6 tháng/lần. Chiết khấu 10% khi thanh toán 6 tháng. Chiết khấu 15% khi thanh toán 12 tháng.
Không giới hạn
5
5
1
Pro Business
36.000.000 
One time payment
Áp dụng thanh toán 6 tháng/lần. Chiết khấu 10% khi thanh toán 6 tháng. Chiết khấu 15% khi thanh toán 12 tháng.
 
Cửa hàng trực tuyến
Số lượng Sản phẩm
Hỗ trợ 24/7
Tài khoản nhân viên
Hỗ trợ đăng tin
Mã giảm giá
Tên miền riêng
Chứng chỉ SSL
Phí giao dịch
 
Pro Business
36.000.000 
One time payment
Áp dụng thanh toán 6 tháng/lần. Chiết khấu 10% khi thanh toán 6 tháng. Chiết khấu 15% khi thanh toán 12 tháng.
Không giới hạn
10
10
1
Busniess CardTOT
Logo
Shopping cart