Tiếp thị

Điểm giao dịch của bạn

Một nền tảng giúp tìm kiếm và bán hàng cho khách hàng phù hợp, cho dù họ ở bất cứ đâu.

Tìm khách hàng bằng công cụ tiếp thị nội dung và SEO

Tạo chiến dịch marketing online để những người phù hợp thấy cửa hàng của bạn—không cần kinh nghiệm.

Khiến nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của bạn hơn.

  • Tiếp thị qua email

  • Chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

  • Quảng cáo trên Facebook

  • Quảng cáo trên Tiktok

Nhắm mục tiêu theo đối tượng

  • Tiếp cận khách hàng lý tưởng thông qua tiếp thị nội dung, SEO và mạng truyền thông xã hội .

Xây dựng đối tượng và tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng thông qua blog tích hợp sẵn của CardTOT

Giúp mọi người tìm thấy cửa hàng của bạn bằng cách sử dụng công cụ SEO để chỉnh sửa thẻ tiêu đề, thẻ mô tả và chi tiết sản phẩm.

Bán hàng Online ngay​
Busniess CardTOT
Logo
Shopping cart