Kênh Google

Tiếp thêm năng lượng cho hoạt động tiếp thị của bạn

Quảng bá điểm giao dịch của bạn bằng các đăng tải miễn phí và triển khai chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên toàn bộ mạng lưới Google.

Khai thác sức mạnh của Google để có cơ hội xuất hiện trên điện thoại và máy tính trên toàn bộ mạng lưới Google.

Tùy ngân sách là bao nhiêu, bạn có thể giới thiệu điểm giao dịch của bạn và các SPDV ngay khi khách hàng tìm kiếm trên Google

Hãy để Công nghệ thông minh của Google giới thiệu điểm giao dịch và SPDV của bạn với Khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm nhất. Kết quả được cải thiện dần theo thời gian.

Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh chỉ trong vài phút

Bạn chỉ cần thiết lập ngân sách hàng ngày và khởi tạo chiến dịch – đơn giản vậy thôi. Google sẽ chọn thời gian và địa điểm tốt nhất để hiển thị sản phẩm với người mua sắm phù hợp. Bạn chỉ phải thanh toán khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn.

Đẩy mạnh quảng cáo bằng cách đăng tải sản phẩm miễn phí

Với khả năng đăng tải miễn phí trên Google, điểm giao dịch và SPDV của bạn có thể xuất hiện trước hàng triệu người mua sắm sử dụng công cụ tìm kiếm để đăng ký sử dụng SPDV tương tự sản phẩm của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với kênh Google chưa?

Busniess CardTOT
Logo
Shopping cart