Kênh tìm kiếm Khách hàng

Mở rộng phạm vi tiếp cận

Quảng cáo và bán sản phẩm trên nhiều kênh bán hàng

Bạn có thể quảng cáo và bán sản phẩm trên kênh bán hàng online

Tạo sự kết nối với khách hàng và đưa sản phẩm của bạn đến với hàng triệu người mua sắm.

Nhờ khả năng quyết định vị trí xuất hiện của sản phẩm, bạn có thể yên tâm là những người mua sắm phù hợp sẽ nhìn thấy.

Tìm khách hàng qua Mạng xã hội

Biến người theo dõi thành khách hàng

Tìm người khách hàng mới, phát triển lượng người dùng quan tâm đến thương hiệu của bạn và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng.

Nền tảng đăng ký dịch vụ trực tuyến

Khách hàng mọi nơi trên mạng

Đăng các sản phẩm dịch vụ trực tuyến và mô tả giá, điều khoản sử dụng, chính sách bán hàng

Một cuộc cách mạng

Bán hàng không tại quầy của dịch vụ tài chính

Bán hàng Online ngay​

Busniess CardTOT
Logo
Shopping cart